Kasutustingimused

Veebisaidi retseptikogu.eu külastamisel, nõustute järgima käesolevas dokumendis välja toodud kasutustingimusi. Kui Te nende kasutustingimustega ei nõustu, palun lahkuge veebisaidilt koheselt. Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kaubamärgi- ja autoriõiguse seadusega.

Teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine sõltub ka sellest, kas nõustute ja järgite Fuudzy OÜ privaatsuspoliitikat. Privaatsuspoliitika kirjeldab meie põhimõtteid ja toiminguid Teie isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avalikustamisel, kui kasutate meie rakendust või veebisaiti. Seega, enne meie lehe või teenuste kasutamist, lugege hoolikalt meie privaatsuspoliitika dokumenti.

 
Küpsised

Nii nagu enamik kaasaegseid veebilehti, kasutab ka meie veebisait küpsiseid. Kasutame küpsiseid selleks, et parandada teatud lehekülgede funktsionaalsust ja muuta meie veebaidi kasutamine külastajate jaoks lihtsamaks ning mugavamaks. Mõned meie partnerlehed võivad samuti kasutada küpsiseid. Küpsiste kohta loe lähemalt meie privaatsuspoliitika dokumendist.

 

Litsents

Kui pole just teisiti mainitud, kuuluvad Fuudzy OÜ-le kõik retseptikogu.eu lehel kuvatud intellektuaalomandi õigused. Kõik õigused on kaitstud.

Te ei tohi:

  • Veebisaidil retseptikogu.eu kuvatud materjali (tekst, pildid, videod jne) mujal avaldada.
  • Müüa, rentida või litsentsida seda materjali.
  • Lehekülje sisu kopeerida.
  • Veebisaidi retseptikogu.eu lehekülgede sisu levitada.

Käesolev leping kehtib alates 26/03/2022.

Mõned lehed sellel veebilehel võivad kasutajatele anda võimaluse lisada veebilehele retsepte ja muud kasutajapoolset sisu ning kommenteerida ja vahetada arvamusi/teavet (edaspidi sisu). Kasutajate loodud sisu ei kajasta Fuudzy OÜ, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ega arvamusi. Kommentaarid kajastavad postitanud inimeste seisukohti ja arvamusi. Fuudzy OÜ ei vastuta veebilehel ilmuva kasutajate poolt loodud sisu eest ega nendest tekkivate varalise või moraalse kahju eest.

Fuudzy OÜ jätab endale õiguse jälgida kasutajate poolt loodud sisu ja eemaldada nendest sellised, mida peab sobimatuks, solvavaks või tingimusi rikkuvaks.

Lehte külastades:

  • On teil õigus meie veebilehele postitada kommentaare ja retsepte ning jagada oma avalikule kasutajaprofiilile andmeid;
  • Kinnitate, et teie retseptid, kommentaarid ja avaliku profiili andmed ei riku intellektuaalomandi õigusi, ühegi kolmanda isiku autoriõigust, patenti või kaubamärki;
  • Kinnitate, et teie retseptid, kommentaarid ja avaliku profiili andmed ei sisalda laimavat, solvavat, vääritut ega muul viisil ebaseaduslikku materjali;
  • Kinnitate, et ei kasuta kommenteerimise, retseptide sisestamise, ega avaliku profiili andmete sisestamise õigust äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse pakkumiseks ega reklaamimiseks.

Käesolevaga annate Fuudzy OÜ-le ainulitsentsi teie loodud sisu kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks teistele isikutele, mis tahes vormis, vormingus või meediumis, reprodutseerimiseks ja redigeerimiseks.

 
Kohustustest loobumine

Me ei taga, et sellel veebilehel olev teave oleks õige, täielik või täpne. Samuti ei luba me, et veebileht jääb alati kättesaadavaks või sellel olev info hoitakse ajakohasena.

Kui veebilehel pakutavat teavet ja/või teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me võimaliku kahjumi või kahjustuste eest.

 
Vaidluste lahendamine

Kui teil on teenusega seoses muresid või vaidlusi, nõustute kõigepealt proovima vaidluse lahendamist mitteametlikult, pöördudes Fuudzy OÜ poole.

 
Piirangud

Fuudzy OÜ ega selle tarnijad ei vastuta kahjude eest, mis tekivad Fuudzy OÜ veebisaidil olevate materjalide kasutamisega või suutmatusega neid kasutada. Seda Isegi siis, kui Fuudzy OÜ või selle volitatud esindajat on suuliselt või kirjalikult teavitatud kahju tekkimise võimalusest.

 
Muudatused ja vead

Fuudzy OÜ veebisaidil võib esineda erinevaid vigu. Me ei vastuta selle eest, et saidil olev info oleks täpne, täielik või asjakohane. Võime saidil olevat infot igal ajal ette teatamata muuta või kustutada. Fuudzy OÜ ei ole kohustatud hoidma infot oma veebisaidil aktuaalsena.

 
Viited teistele veebilehtedele

Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele. Meil puudub kontroll nende veebisaitide teenuste, sisu ja privaatsuseeskirjade üle ning me ei vastuta nende eest. Selle dokumendi kohaselt mõistate ja nõustute ka sellega, et Fuudzy OÜ ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad tekkida kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamisest.

Soovitame tungivalt tutvuda kõigi külastatavate kolmandate osapoolte veebisaitide teenusetingimustega ja privaatsuseeskirjadega.

 
Linkide eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate meie veebilehelt lingi, mis on mingil põhjusel ebasobiv, võite meiega ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega ja vastame neile 5 tööpäeva jooksul, kuid me ei ole kohustatud linke eemaldama.

Kuigi püüame tagada, et meie veebisaidil olev teave oleks korrektne, ei saa me tagada selle täielikkust ega täpsust; samuti ei ole me kohustatud tagama veebisaidi kättesaadavust või veebisaidil oleva materjali ajakohasust.

 

Sätete lahusus

Kui mõni käesoleva teenustetingimuste säte osutub kehtetuks, muudetakse seda sätet nii, et see täidaks võimalikult maksimaalselt oma eesmärki ja oleks seadusega kooskõlas ning kehtiv. Kõik ülejäänud teenustetingimuste dokumendi sätted jäävad täies jõus kehtima.

 

Õigustest loobumine

Kui käesolevas dokumendis pole teisiti välja toodud, ei tähenda ükskõik millise selles dokumendis mainitud õiguse kasutamata jätmine seda, et seda sama õigust pole võimalik hiljem kasutada.

 
Muudatused kasutustingimustes

Jätame endale õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi igal ajal muuta. Kui muudatus on oluline, anname endast parima, et Teid enne selle jõustumist vähemalt 30 päeva ette teavitada. Mis on oluline muudatus, määratakse meie ainuisikulise äranägemise järgi.

Jätkates meie teenuste kasutamist peale nende muudatuste jõustumist, nõustute muudetud tingimustega. Kui Te ei nõustu täielikult või osaliselt uute tingimustega, lõpetage palun meie veebisaidi ja teenuse kasutamine.

 

Ligipääsu peatamine

Käesolevas dokumendis välja toodud tingimuste rikkumisel võime viivitamatult peatada Teie ligipääsu meie lehele ja teenustele. Sel juhul pole me kohustatud Teid sellest teavitama. Ligipääsu peatamisel kaotate koheselt õiguse meie teenuseid kasutada.

 

Teie privaatsus

Teie privaatsusega seonduvate sätetega tutvumiseks, palun vaadake meie privaatsuspoliitikat.

 

Kohaldatav seadus

Kõiki Fuudzy OÜ veebisaidiga seotud nõudeid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

 
Kontakt

Küsimuste puhul, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: info@retseptikogu.eu.

Fuudzy OÜ säilitab õiguse teha vastavalt vajadusele muudatusi veebilehe kasutustingimustes.

Viimati muudetud 28/08/2022